Ansatte

Oversikt over alle ansatte leger, sykepleiere og helsesekretærer ved Voss legekontor

Ingunn-Olin Haugen

Daglig leder

Mari Hove Harkjerr

Lege

Kirsti Vevatne

Lege

Åshild Johanne Myklebust

Lege

Permisjon fra stillingen i perioden 01.03.23 - 29.02.24

Vikar: Vilhelm Koefoed

Anne-Grethe Holm

Lege

Permisjon f.o.m 19.10.23-01.10.24

Vikar: Haroon Sahibi

Mariell Stikholmen

Lege

Ingvil Sønnesyn Berg

Lege

Utdanningspermisjon fra 28/08/23 - 01/09/24

Vikar: Odd Einar Heim Andberg

Jofrid Kolltveit

Lege

Håkon Tånes

Lege

Liva Helleland

Lege (spesialist i gynekologi)

Elise Skeide

LIS1 (lege i spesialisering del 1) t.o.m 29.02.24

Nina Leistad

Sykepleier

Hege Aardal

Helsesekretær

Ingvill Kolve

Sykepleier

Maarit Øydvin

Sykepleier

Lisbeth Aabrekk

Sykepleier

Gunnvor Brekkhus

Helsesekretær

Gunnhild Ulberg

Sykepleier

Voss Legekontor